Kalba

Administracijai
Vartotojas

Slaptažodis
Navigacija

Projektą remia


Veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurį Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateiktos informacijos naudojimą.

Susitikimas Lietuvoje


2011 – 2013 m.m. VšĮ „VIMS – International Meridian School“ dalyvauja Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekte Arts and Musik in Inter (Cultural) Action/AMICA. Be Lietuvos, projekte dalyvauja 7 šalių mokyklos iš Lenkijos, Bulgarijos, Rumunijos, Ispanijos, Italijos, Turkijos ir Olandijos, kurias vienija bendras tikslas - skatinti tarpkultūrinį lavinimą, ugdyti mokinius aktyviais Europos piliečiais. Šių metų rudenį, rugsėjo 30 – spalio 5 dienomis, vyko šio projekto partnerių susitikimas Lietuvoje, kurio metu svečiai susipažino su mūsų šalimi, VIMS mokykla, dalyvavo organizuojamose veiklose, bendravo su mokyklos bendruomene.

Spalio 1 dieną svečiai pirmą kartą apsilankė mokykloje – VšĮ „VIMS – International Meridian School“. Čia juos pasitiko mokyklos direktorius ir gausus būrys mokinių, rankose laikydami pačių darytas visų projekto dalyvių šalių vėliavėles. Mokyklos fojė atvykusius nuotaikinga daina ir visų svečių gimtąja kalba pasveikino priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai ir įvairių klasių mokiniai: „Labas, labas, helllo, hello – siunčiu šį sveikinimą tau!“...

Posėdžių salėje po mokyklos direktoriaus sveikinimo kalbos projekto dalyviams estafetę perėmė mokytojų komanda. Susipažinimo valandėlė buvo ne tik šilta ir įdomi (svečiai pasakojo, iš kokios šalies atvykę, kuo dirba mokykloje, kokie jų pomėgiai, kaip leidžia laisvalaikį), bet ir kūrybiška: paruoštuose lapuose mokytojai piešė savo šalių simbolius bei prisistatė gimtąja kalba sudainuodami savo šalies, tautos dainą (vieni – liaudies dainą, kiti – populiariai žinomą, prie kurios spontaniškai dauguma prisijungdavo). Jau pirmąją viešnagės mokykloje valandą visi pajuto, kokia savita ir originali yra kiekviena šalis ir jos žmonės, bet visus vienija bendras darbas mokyklose, muzika, menas, kelionės, bendravimas, paprastumas ir žmogiški santykiai.

Po susipažinimo svečiai aplankė klases, kuriose mokiniai buvo paruošę informacinius-vaizdinius stendus apie jų šalis. Pažintį su Lietuva Comenius projekto dalyviai tęsė dalyvaudami prezentacinėje programoje „Lietuviškos duonos riekė“. Paklausę VIMS mokyklos choro atliekamos dainos apie duoną ir teatro mokytojos Tatjanos pasakojimo apie duonos kelią, lietuvių tradicijas ją auginant, kepant ir valgant, santykį bei pagarbą duonai, jos rūšių įvairovę šiais laikais, projekto dalyviai patys ragavo tikrą lietuvišką duoną, pagardindami ją medumi, o padėję riešutą prie skaniausios, išrinko duoną „Karalienę“. Gausus stalas bylojo ne tik apie duonos svarbą lietuvio gyvenime – duona, jos valgymas, dalijimasis duonos rieke suartina, apjungia ir suvienija visų pasaulio šalių žmones, per duoną mes visi juntame gilų ryšį su namais ir Žeme.

Prieš pietus svečių laukė dar viena pažintinė-ugdomoji veikla: kartu su mokyklos šeštokais jie dalyvavo interaktyvioje pamokoje, kurią vedė anglų kalbos mokytoja Aušrinė ir istorijos mokytoja Daiva. Pamokos metu mokiniai ir svečiai savo atminties ir žinių skrynelėje ieškojo atsakymų į pateiktus klausimus, kuriuose buvo užšifruotas koks nors kultūrinis, istorinis, tradicinis ryšys tarp Lietuvos ir kitos šalies, kurios atstovai buvo klasėje...

Daug sužinoję, nemažai pamatę, lietuviškos duonos paragavę, su mokykla, jos mokiniais ir mokytojais susipažinę, projekto dalyviai išvyko į ekskursiją po Vilniaus senamiestį. Jos metu svečiai susipažino su įžymiais sostinės objektais, aplankė Katedros požemius.

Įspūdžių būta daug – tiek svečiams, tiek ir šeimininkams, kurie jau uoliai ruošėsi kitos dienos šventei – Joninių tradicijų Lietuvoje pristatymui VIMS mokykloje...


JONINĖS RUDENĮ?.. BŪNA IR TAIP!..

Ar galima švęsti Jonines rudenį, kai Saulės spinduliai trumpėja, o žolynai jau būna atidavę savo duoklę Žemei ir žmonėms, kai maudomės ne ryto rasoje, o braidome po balas ir esame vis dažniau prausiami lietaus?.. Taip! Ir tokia šventė buvo, tik ne gamtoje, prie tikro laužo, o mokykloje – VšĮ „VIMS – Vilnius International Meridian School“, kuri 2011-2013 m.m. dalyvauja Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekte Arts and Musik in Inter (Cultural) Action/AMICA. Be Lietuvos, šiame projekte dalyvauja dar 7 šalių mokyklos mokiniai ir mokytojai iš Lenkijos, Bulgarijos, Rumunijos, Olandijos, Turkijos, Ispanijos ir Italijos. Projekto tikslai yra orientuoti į  menų ir amatų (muzika, literatūra, tapyba, drama, tradiciniai amatai) poveikio vienyti Europos jaunimą supratimą, toleranciją, pagarbą kitoms kultūroms ir civilizacijoms, mažiau paplitusių Europos kalbų populiarinimą, mokymo-mokymosi proceso plėtojimą,  bendravimo įgūdžius (įskaitant ir užsienio kalbas), komandinį darbą.

Šių metų rugsėjo 30 – spalio 5 dienomis projekto partnerių susitikimas vyko Lietuvoje. Spalio 2 dieną VIMS mokykloje viešėjusiems svečiams buvo parodyta Joninių tradicijų ir papročių Lietuvoje šventinė programa, kurioje nebuvo žiūrovų, nes visi: mokyklos mokiniai ir jų tėveliai, mokytojai ir svečiai – buvo bendruomenė, kurią suvienijo bendras šventės kūrimas ir dalyvavimas joje „čia ir dabar“.

Į sakralią šventės erdvę mokyklos fojė visi dalyviai buvo įvesti vorele vieningai susikabinę rankomis, pravesti pro šventės simbolinius Vartus, už kurių paliekama sena, nes įeinama į naują erdvę ir laiką, į naują, paslaptingą, mistinį vyksmą, kurio tradicijos siekia jau daugiau nei 500 metų. Susėdusi ratu, visa bendruomenė patyrė ir išgyveno dvi Joninių (Rasų) šventės dalis: rimtąją – sakraliąją ir linksmąją.

Iš kiekvienos šalies pakviesti svečiai uždegė simbolinį aukurą, kuris švietė ir šildė visos šventinės programos metu. Bendruomenę apjungė ir suvienijo ne tik bendras buvimas vienu metu vienoje erdvėje, bet ir tradicinis duonos laužymas, dalijimasis ja ir valgymas kartu, iki Joninių ir per Jonines vasarą surinktų žolelių arbatos gėrimas iš specialiai šiai progai žiestų molinių puodelių, tikro, lietuviško, kaime gaminto sūrio ragavimas, bendro vainiko-kupolės pynimas, vainikėlių mėtymas ant tradicinio netekėjusių mergelių medžio – Kupolės… Visi išgirdo pasakojimą apie stebuklingą Paparčio žiedą, pamatė ritualinį rankšluostį Joninių rasai rinkti, o svečiai gavo dovanų ir parsiveš į namus kupoles – vasarą rinktų žolelių rinkinius, nuoširdžiai sudėtus į lininius maišelius. Visai šventinei programai autentiškumo, jaukumo, šilumos ir gelmės suteikė mokyklos mokinių atliekami šokiai ir tradicinės Joninių dainos, ekrane rodomi vaizdo siužetai apie Joninių papročius ir tradicijas... O šventės linksmoji dalis – lietuvių liaudies šokiai – išjudino net pačius santūriausius: ir ratelyje, ir poromis smagiai šokantys suaugę ir vaikai tryško džiaugsmu ir laime, nuoširdžiai plojo ir reiškė savo emocijas, šypsojosi vienas kitam, nes tą vakarą mokykloje nebuvo savų ir svetimų – visus vienijo ta pati žmogiška meilė, džiaugsmas, gerumas ir paprastumas. Kam šokių žingsneliai buvo pirmą kartą matomi, akimirksniu išmoko, nepažįstami susipažino, o pagrindinė kalba buvo širdies kalba ir šypsenos.

Kas žino, jei Jonines švęstume tikruoju šios šventės laiku, kai Saulė yra aukščiausiame savo taške danguje, kai žmogus visa savo esme pajunta ryšį su gamta, turbūt būtume šokę visą naktį, ligi paryčių. Ką galėjome – parodėme, kiek atsivėrėme – buvome nuoširdūs ir vieningi, o pastangos sukurti šventę kitiems virto brangia dovana ir patiems šeimininkams. Apie tai bylojo visų akys, nuotaika, dalijimasis įspūdžiais po šventės, apie tai kalba prisiminimai, kuriuos ne tik parsivežė svečiai, bet kurie liko ir mūsų – VIMS mokyklos bendruomenės – širdyse.