Kalba

Administracijai
Vartotojas

Slaptažodis
Navigacija

Projektą remia


Veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurį Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateiktos informacijos naudojimą.

Susitikimas Lenkijoje
Kiekviena šalis, atvažiuodama į Lenkiją, paruošė prezentaciją apie savo nepriklausomybės šventes. Kai kurios šalis pristatė vieną šventę, kai kurios – visas valstybės paskelbtas laisvas dienas. Kai kurios šalys taip pat pristatė vaizdinę medžiagą apie tai, kaip švenčiama nepriklausomybės diena jų mokykloje.

Pamatėme koncertus, žaidimus, šventinius rūbus. Kai kurios šalys savo prezentacijas padovanojo visiems dalyviams. Tokiu būdu apsimainyta informacija apie partnerinių šalių nepriklausomybės dienos bei kitų valstybės paskelbtų švenčių minėjimą jų šalyse bei mokyklose. Lenkijos moksleiviai bei mokytojai paruošė programą Vaiko dienai paminėti. Matėme koncertą, kuriuo metu moksleiviai pristatė savo talentus (jų sukurtas filmukas, įvairaus žanro šokiai) bei atskirą kūrinį, kaip šoka ir dainuoja arba, ką valgo partnerinių mokyklų moksleiviai per savo šventes. Tokiu būdu Lenkijos moksleiviai susipažino su kitų šalių šokiais bei dainuomis.

Taip pat kiekviena klasė iš Lenkijos partnerinės mokyklos turėjo paruošti informaciją apie kurios nors partnerinės šalies įžymius žmones, persirengti tautiniais rūbais, paruošti tradicinius patiekalus bei paruošti informaciją apie šios šalies geografinę padėtį. Skirtingų šalių mokytojai, sudarantys taptautinę komisiją, įvertino kiekvienos klasės pasiruošimą. Mokytojai bei moksleiviai, atvykę iš patnerinių šalių, buvo pakviesti į Poznanės savivaldybę į susitikimą su Poznanės savivaldybės švietimo reikalų skyriaus vedėju. Per tą susitikimą vedėjas labai išsamiai papasakojo apie Lenkijos švietimo sistemą. Italijos atstovė linkėjo, kad Europos švietimo sistema susivienodintų.

Taip pat mokytojai bei moksleiviai susipažino su Poznanės miesto kultūra bei Lenkijos istorija. Įvyko ekskursijos po Poznanės miestą bei jo senamiestį, kurių metu buvo supažindinta su Poznanės miesto istorija bei architektūra. Parodytos vietos, kur Poznanės gyventojai leidžia laisvalaikį. Taip pat apsilankyta Lenkijos istorijai svarbiose vietose, bitininkystės muziejuje.