Kalba

Administracijai
Vartotojas

Slaptažodis
Navigacija

Projektą remia


Veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurį Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateiktos informacijos naudojimą.

Susitikimas Turkijoje

Antrasis Comenius projekto „Arts and Music in Inter (Cultural) Action- AMICA” (Menas ir muzika tarpkultūrinėje veikloje) įvyko Turkijos mieste – Konijoje 2011 m. lapkričio 30-gruodžio 6 dienomis.

Dalyviai, atvykę iš septynių valstybių buvo maloniai priimti Turkijos pradinėje mokykloje, vadovaujamoje Amet Hashas.

Dėl puikaus anglų kalbos mokytojos Aysenur Kavun ir visos Turkijos projekto komandos darbo bei organizacinių sugebėjimų, susitikimo metu pavyko apjungti darbą ir pramogas, vizitus ir pristatymus.

Mokykla pasitiko svečius, vaikams atliekant tradicinius Turkijos šokius. Visa mokykla buvo papuošta šalių-partnerių vėliavomis, aštuoniomis kalbomis surašyti sveikinimai ir net sukurtas Amica draugų medis, kur kiekvienas dalyvis turėjo galimybę palikti savo delno atspaudą ant Comenius prisiminimų sienos.

Apsilankymas pas Konijos miesto švietimo atstovus suteikė papildomų žinių apie Comenius ir kitas mokymosi visą gyvebimą programas. Ypač didelį įspūdį paliko visiems apsilankymas žymaus turkų sufijaus Mevlanos muziejuje bei besisukančių dervišų pasirodymas. Kadangi projektas liečia ir meną, vizitas Kapadokijoje su savo amatininkų dirbiniais, molio gaminiais taip pat paliko pėdsaką dalyvių atmintyje.

Svarbiausias susitikimo tikslas – apsikeisti informacija, pasidalinti savo šalių religinių švenčių tradicijomis. Taip pat buvo pristatyti partnerių sukurti žaidimai ta tematika.

Turkijos pristatyta speciali šventė – tai Mevlanos minėjimo diena. Atsakinga už šventės pristatymą mokykla sukūrė keletą vaidinimų, dainų ir kitų veiklų, į kurias buvo įtraukti ir Comenius dalyviai. Aysenur Kavun, pristatydama šią svarbią turkams šventę, papasakojo apie šio filosofo gyvenimą ir darbus. Po trumpos įžangos, mokiniai taip pat įsitraukė, savo vaidinimu nupiešdami Mevlanos gyvenimo paveikslą. Žiūrovai buvo sužavėti gerai žinomo eilėraščio „Etme“ (Nedaryk) atlikumu. Jis buvo deklamuojamas anglų kalba dviejų turkų moksleivių.

Buvo pristatyti ir tradiciniai turkų muzikos instrumentai. Muzikos mokytoja Melek Dursun ir jos vyras, Saz (tradicinio instrumento) virtuozas kartu su mokiniais atliko keletą muzikinių kūrinių. Nuo rimtos klasikinės turkų muzikos motyvų palaipsniui buvo pereinama prie linksmesnių akordų, tai paskatino visus atsistoti ir kartu dainuoti bei šokti – taip įsitraukiant į tarpkultūrinį artistinį pasirodymą.

Širdingai dėkojame Turkijos komandai ir ypatingai Aysenur Kavun už nuostabius pristatymus ir gerą susitikimo organizavimą. Nepaprastas svetingumas ir džiaugsmas įlgam įsirėžė mūsų širdyse.

Taip pat turime padėkoti ir nacionalinei agentūrai, suteikusiai galimybę įvykdyti šį Comenius projektą ir būti „Mokymosi visą gyvenimą“ dalimi.